Hải Dương – Dọn mặt bằng để đón hai khu công nghiệp tại Bình Giang

Bình Giang được xác định trở thành đô thị trung tâm tổng hợp phía tây nam của tỉnh Hải Dương, Vì thế việc triển khai các dự án khu công nghiệp tại đây trở nên rất cấp bách và cần thiết.

Hải Dương - Dọn mặt bằng để đón hai khu công nghiệp tại Bình Giang 1

Bình Giang đón thêm 2 khu công nghiệp mới

Tới đây, Bình Giang sẽ có thêm 2 khu công nghiệp là Phúc Điền mở rộng và khu công nghiệp Bình Giang. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có tổng diện tích quy hoạch gần 220 ha ở 3 xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng, dự kiến tạo việc làm cho từ 12.000-16.000 lao động. Khu công nghiệp Bình Giang giai đoạn 1 do Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch 150 ha thuộc các xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên, dự kiến tạo việc làm cho 10.000 lao động. Trước cơ hội để bứt phá, huyện Bình Giang quyết tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bảo đảm mặt bằng sạch cho những dự án được triển khai đúng tiến độ.

Theo ông Nhữ Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện cho biết để có mặt bằng sạch cho các dự án, huyện thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể với từng dự án. Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, động viên, thuyết phục người dân chấp hành tốt chính sách GPMB.

Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ đạt 10,5% – 52,5% – 37%
Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu công nghiệp của huyện Bình Giang đạt 52,5%

Thời gian tới, huyện sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong bồi thường GPMB. Vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước để bảo đảm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, ngăn cản thi công làm chậm tiến độ dự án…

Được biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng hằng năm của địa phương tăng 14-15%/năm. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt 10,5%; công nghiệp 52,5%; dịch vụ đạt 37%. Một trong hai nhiệm vụ đột phá của Bình Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tích cực thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng KCN Phúc Điền mở rộng, KCN hai bên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các CCN ở các xã Tân Hồng, Bình Minh, Nhân Quyền, Thái Học, Hồng Khê.

Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ đạt 10,5% – 52,5% – 37%.
Phấn đầu đến năm 2025 ngành dịch vụ đạt 37%.

Để thu hút đầu tư hiệu quả, huyện xác định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Theo lãnh đạo UBND huyện Bình Giang: đề GPMB nhanh huyện đã công bố, công khai thông tin quy hoạch để nhân dân biết được những định hướng lớn, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, có quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Huyện cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là động lực để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bình Giang tiếp tục thu hút đâu tư dự án về minh.

Bình Giang tiếp tục thu hút các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Để tạo kết cấu hạ tầng tốt, huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đi qua địa phương như nút giao lên xuống đường tỉnh 392 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường tỉnh 394B kết nối từ KCN Phúc Điền mở rộng với đường tỉnh 392, các đường tỉnh 394, 395…

Trước đó. ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tại tỉnh Hải Dương. Dự án này do Công ty Cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh làm nhà đầu tư. Dự án thực hiện tại các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có diện tích 214,57 ha với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.802 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 270,3 tỷ đồng.

Theo quyết định, UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với vản bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.800 tỷ đồng xây dựng KCN Phúc Điền mở rộng – Bình Giang – Hải Dương
1.800 tỷ đồng xây dựng KCN Phúc Điền mở rộng – Bình Giang – Hải Dương

Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Giang sẽ có 2 KCN là Phúc Điền mở rộng và KCN Bình Giang, hình thành thêm 3CCN. KCN Phúc Điền mở rộng có tổng diện tích quy hoạch gần 220 ha, nằm trên 3 xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng của huyện, dự kiến tạo việc làm cho từ 12.000-16.000 lao động. Đây là KCN đa ngành, bao gồm các ngành sản xuất công nghiệp như cơ khí lắp ráp, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp, điện, điện tử – công nghệ thông tin. KCN Bình Giang giai đoạn 1 (còn gọi KCN hai bên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) do Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch 150 ha thuộc các xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên, dự kiến tạo việc làm cho 10.000 lao động. Ngày 18.11, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương thành lập CCN Bình Giang 1 ở xã Nhân Quyền với diện tích khoảng 75 ha. Dự kiến đến hết năm 2023, CCN này sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động. Những KCN, CCN trên sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế cho huyện Bình Giang – Hải Dương.

Tìm hiểu thêm dự án đang sắp mở bán tại Hải Dương: Dự án Hudland Bình Giang

Rate this post
Chia sẻ thông tin này:

Mục lục bài viết

0985.914.686