Khu dân cư kiểu mẫu xã Độc Lập – Huyện Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình

Vị trí dự án

– Vị trí dự án: Thôn Long Nãi và thôn Xuân La Xã Độc Lập – Huyện Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình
– Phía Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp;
– Phía Đông Bắc giáp đường ĐT.453;
– Phía Tây Bắc giáp đất giao thông và đất thủy lợi;
– Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp và công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Phương

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ XÃ ĐỘC LẬP – HUYỆN HƯNG HÀ

– Dự án có tổng số 175 lô biệt thự nhà vườn, trong đó có 43 lô biệt thự được Chủ đầu tư xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, được chia thành 10 dãy cụ thể như sau:
1. Dãy ĐO-01 có tổng 08 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-01.01 đến ĐO-01.08 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-01.01: 212.5m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D1 và N2
– ĐO-01.02: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.03: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-01.08: 232m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D2 và N2
2. Dãy ĐO-02 có tổng 19 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-02.01 đến ĐO-02.19 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-02.01: 245m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D1 và N2
– ĐO-02.02: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.03: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.08: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.09: 232m2 – Lô góc giao giữa đường D2 và N2
– ĐO-02.10: 232m2 – Lô góc giao giữa đường D2 và N3
– ĐO-02.11: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.12: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.13: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.14: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.15: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.16: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.17: 240m2 – Lô thường
– ĐO-02.18: 213.4m2 – Lô góc giao giữa đường D1 và N3
– ĐO-02.19: 183m2 – Lô thường
3. Dãy ĐO-03 có tổng 11 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-03.01 đến ĐO-03.11 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-03.01: 166.2m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D1 và N3
– ĐO-03.02: 200m2 – Lô thường
– ĐO-03.03: 200m2 – Lô thường
– ĐO-03.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.08: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.09: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.10: 240m2 – Lô thường
– ĐO-03.11: 232m2 – Lô góc giao giữa đường N3 và khu cây xanh CX-02
4. Dãy ĐO-04 có tổng 26 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-04.01 đến ĐO-04.26 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-04.01: 352.1m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N1 và D2
– ĐO-04.02: 313.3m2 – Lô thường
– ĐO-04.03: 306.9m2 – Lô thường
– ĐO-04.04: 300.7m2 – Lô thường
– ĐO-04.05: 295.1m2 – Lô thường
– ĐO-04.06: 289.7m2 – Lô thường
– ĐO-04.07: 284.3m2 – Lô thường
– ĐO-04.08: 279.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.09: 273.7m2 – Lô thường
– ĐO-04.10: 268.4m2 – Lô thường
– ĐO-04.11: 262.1m2 – Lô thường
– ĐO-04.12: 257.8m2 – Lô thường
– ĐO-04.13: 257.8m2 – Lô góc giao giữa đường N1 và đường D3
– ĐO-04.14: 262.0m2 – Lô góc giữa đường N2 và đường D3
– ĐO-04.15: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.16: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.17: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.18: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.19: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.20: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.21: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.22: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.23: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.24: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.25: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-04.26: 262.0m2 – Lô góc giao giữa đường D2 với đường N2
5. Dãy ĐO-05 có tổng 22 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-05.01 đến ĐO-05.22 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-05.01: 262m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N2 và D2
– ĐO-05.02: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.03: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.08: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.09: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.10: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.11: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.12: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.13: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.14: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.15: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.16: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.17: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.18: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.19: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.20: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.21: 240m2 – Lô thường
– ĐO-05.22: 262.0m2 – Lô góc giao giữa đường N3 với đường D2
6. Dãy ĐO-06 có tổng 27 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-06.01 đến ĐO-06.27 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-06.01: 232m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N3 và và khu cây xanh CX-02
– ĐO-06.02: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.03: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.08: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.09: 240m2 – Lô thườn
– ĐO-06.10: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.11: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.12: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.12: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.13: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.14: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.15: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.16: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.17: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.18: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.19: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.20: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.21: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.22: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.23: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.24: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.25: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.26: 240m2 – Lô thường
– ĐO-06.27: 288.6m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N3 và đường D4
7. Dãy ĐO-07 có tổng 27 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-07.01 đến ĐO-07.27 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-07.01: 264.6m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N1 và đường D3
– ĐO-07.02: 242.8m2 – Lô thường
– ĐO-07.03: 245.9m2 – Lô thường
– ĐO-07.04: 250.9m2 – Lô thường
– ĐO-07.05: 257.2m2 – Lô thường
– ĐO-07.06: 262.4m2 – Lô thường
– ĐO-07.07: 269.7m2 – Lô thường
– ĐO-07.08: 275.9m2 – Lô thường
– ĐO-07.09: 282.1m2 – Lô thường
– ĐO-07.10: 288.1m2 – Lô thường
– ĐO-07.11: 294.1m2 – Lô thường
– ĐO-07.12: 300.1m2 – Lô thường
– ĐO-07.13: 306.1m2 – Lô thường
– ĐO-07.14: 345.0m2 – Lô góc
– ĐO-07.15: 415.2m2 – Lô góc
– ĐO-07.16: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.17: 240.0m2 – Lô thườn
– ĐO-07.18: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.19: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.20: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.21: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.22: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.23: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.24: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.25: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.26: 240.0m2 – Lô thường
– ĐO-07.27: 262.0m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N2 và đường D3
8. Dãy ĐO-08 có tổng 22 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-08.01 đến ĐO-08.22 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-08.01: 240m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N2 và CX03
– ĐO-08.02: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.03: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.04: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.05: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.06: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.07: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.08: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.09: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.10: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.11: 270.3m2 – Lô góc
– ĐO-08.12: 213.1m2 – Lô góc
– ĐO-08.13: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.14: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.15: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.16: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.17: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.18: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.19: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.20: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.21: 240m2 – Lô thường
– ĐO-08.22: 240m2 – Lô góc
9. Dãy ĐO-09 có tổng 06 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-09.01 đến ĐO-09.06 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-09.01: 266.4m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường N1 và đường D
– ĐO-09.02: 200m2 – Lô thường
– ĐO-09.03: 200m2 – Lô thường
– ĐO-09.04: 200m2 – Lô thường
– ĐO-09.05: 200m2 – Lô thường
– ĐO-09.06: 222m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D4 và đường N2
10. Dãy ĐO-10 có tổng 07 lô biệt thự được đánh số từ ĐO-10.01 đến ĐO-10.07 có diện tích chi tiết như sau:
– ĐO-10.01: 266.4m2 – Vị trí lô góc giao giữa đường D4 và đường N2
– ĐO-10.02: 200m2 – Lô thường
– ĐO-10.03: 200m2 – Lô thường
– ĐO-10.04: 200m2 – Lô thường
– ĐO-10.05: 200m2 – Lô thường
– ĐO-10.06: 200m2 – Lô thường
– ĐO-10.07: 200m2 – Lô gó

Tiến độ dự án

Tại sao nên lựa chọn dự án?

Dự án hiện đã đầy đủ toàn bộ pháp lý, làm hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện mở bán ra thị trường. Khách hàng khi sở hữu các lô biệt thự, liền kề ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm về pháp lý và tiềm lực vững mạnh của Chủ Đầu Tư.

Dự án sở hữu vị trí vô cùng thuận lợi tại trung tâm huyện. Đây được đánh giá là dự án có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi hàng đầu khu vực. Với hạ tầng đồng bộ cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới nội thành cũng như các khu vực lân cận.

 Dự án hứa hẹn sẽ bùng nổ nhất trong thời gian tới.

Hãy nhanh đăng ký để sở hữu những căn đẹp đầu tiên tại dự án . Với một dự án HOT và được rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi thì việc ra hàng mà không còn quỹ căn đẹp là điều có thể sảy ra . Hãy nhanh tay chớp cơ hội đầu tư có 1 không 2 này.
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư

Hotline : 0904 990 209

Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Mục lục dự án

Rate this page
0985.914.686